Vores 3 grundværdier

Vi arbejder så vidt muligt altid ud fra vores 3 grundværdier

Ordentlighed

Vi arbejder med ordentlighed og følger naturligvis overenskomsterne på de enkelte virksomheder.

Det hele menneske

Vi har stort fokus på det hele menneske. En glad medarbejder er også mere glad hjemme hos familien.

Respekt

Vi behandler hinanden, vores kunder og kandidater med samme respekt, som vi selv ønsker at blive mødt med.


FN verdensmål

Som en del af arbejdet i KVR er bæredygtighed en vigtig opgave - især at vi i vores arbejde kan bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked i Danmark med fokus på anstændige jobs og mindre ulighed. 
Derfor har vi som udgangspunkt valgt 3 delmål fra FN verdensmålene, som vi især vil have fokus på i vores arbejde. Du kan herunder læse mere om, hvordan vi implementerer disse målsætninger i vores daglige arbejde.  

Delmål 8.6 - Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik.

Gennem samarbejde med de lokale virksomheder og offentlige institutioner arbejder vi med at få unge i arbejde, både igennem vikariater, praktikker og fastansættelser. Grundet dette arbejde har KVR Assens i 2021 fået tildelt mærket for Social Ansvarlighed fra Udvikling Assens. 

Delmål 8.8. - Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer.

Under dette delmål der henvender sig til ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet, har vi konstant fokus på at vores vikarer enten kan være en del af længerevarende vikariater, eller at vi hjælper til en flydende overgang mellem vikariater. Vi går også meget op i at de kandidater vi sender ud, har de bedst mulige arbejdsvilkår, både når det gælder vikariater og fastansættelser. Dette er en del af vores daglige arbejde, hvor vi altid besøger kunden og arbejdspladsen inden vi hjælper med at finde arbejdskraft til dem.  

Delmål 10.3 - Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination.

Indenfor en branche der gennem de sidst mange årtier har været lagt under nepotisme og bias er vi hos KVR meget interesseret i at gøre op med stereotyper og forfordeling. I vores daglige arbejder gør vi derfor hvad vi kan for at give alle ansøgere lige chancer. Vi arbejder ikke med at skjule disse informationer, men i stedet bryde igennem de diskriminerende ideer vi har om den “optimale kandidat”.